Zeeland

 Zeeland, Zeeland 2009  Reacties uitgeschakeld voor Zeeland
jun 202009
 

Vandaag de laatste vakantiedag van Zeeland.
Die we afsluiten in Rotterdam. Logisch toch.
Even uitwaaien bij de Nieuwe Waterweg.


*Klikfoto*

De Monte Alegre is de negende in een serie van tien schepen
van 5.552 TEU Monte klasse. Het schip werd gedoopt in Buenos
Aires op 22 maart 2009 en vaart onder Duitse vlag.


*Klikfoto*

De Fr8 Endeavour is een tanker van 183 x 32 meter. Hij werd
gedoopt in 2006 en zijn thuishaven zijn de Marshalleilanden.


*Klikfoto*

De Ginga Cougar is een schip van 159.95 x 26.80 x 9.85 en 16232
ton zwaar. Hij werd gedoopt in 2005 en zijn thuishaven is Panama.

Love As Always
Di Mario

Zeeland

 Zeeland, Zeeland 2009  Reacties uitgeschakeld voor Zeeland
jun 192009
 


*Klikfoto*

In 1975 werd in het kader van de ruilverkaveling ´de Poel-Heinenszand’ het Poelbos aangeplant
als recreatiegebied voor Goes, ‘s-Heer Hendrikskinderen en ‘s-Heer Arendskerke. Er waren
verschillende overwegingen om het Poelbos aan te leggen. Zo vond de gemeente Goes het wenselijk,
dat er een bos zou komen dat intensief door recreanten gebruikt kon worden en betaalde 10% van de aanlegkosten.


*Klikfoto*

Het bos zou een landelijke buffer moeten zijn tussen het open agrarische gebied en het stedelijke gebied. De aanwezigheid
van een bos paste tevens in de visie om groengordels aan te brengen rond het in ontwikkeling zijnde industriegebied ‘het Sloe’.
De aanleg van het bos was als compensatie voor de beplantingen, de geroofd zouden worden na de ruilverkaveling.


*Klikfoto*

Bij de aanleg van het bos is uitgegaan van de oorspronkelijke situatie: de verschillen in
hoogte en de aanwezigheid van drinkputten, sloten en greppels zijn gehandhaafd.


*Klikfoto*

De verschillende bodemlagen (klei, zand en veen) zijn van grote betekenis geweest voor
het landschap en de aard van de beplanting is aangepast aan de gesteldheid van de bodem.


*Klikfoto*

Er is een hoogteverschil van +/- 1,5 meter. Op de laagst gelegen delen van het gebied zijn elzen en wilgen aangeplant.
De hoger gelegen delen zijn beplant met populier, iep, es en abeel als hoofdhout.
Voor aanvulhout werden eik, hazelaar, berk en diverse struiken gebruikt.


*Klikfoto*

De belangrijkste struik en zijn meidoorn, vlier, lijsterbes, sleedoorn en diverse roosachtigen.
Samen met de speelweiden, drinkputten en vijvers vormt het een boeiend en afwisselend landschap.


*Klikfoto*

Het bos bestaat uit twee delen. Het grootste deel, ten zuiden van ‘s-Heer Hendrinkskinderen gelegen,
wordt het ‘Hendrinksbos’ genoemd en is d.m.v. een fietspad verbonden met het westelijk deel.
Dat deel grenst aan ‘s-Heer Arendskerke en werd daarom het ‘Arendsbos’ genoemd.


*Klikfoto*

Het Arendsbos grenst voor een deel aan een nog ongeschonden stukje Poel.
Dit terrein met zijn heggen en weitjes draagt bij tot de attractiviteit van dit bosgebied.


*Klikfoto*

Love As Always
Di Mario

Zeeland

 Zeeland, Zeeland 2009  Reacties uitgeschakeld voor Zeeland
jun 182009
 

Vandaag onze laatste dag in Vlissingen.


*Klikfoto*

Grand Café Restaurant de Beurs is gevestigd in een
monumentaal beursgebouw aan het Vlissingse Beursplein.

De oorspronkelijke beurs van Vlissingen dateert uit 1540.
Bijna 100 jaar later werd de beurs grondig verbouwd, Dit
was directe aanleiding om er het huidige Beursgebouw
neer te zetten, uiteraard in Hollandse Renaissancestijl.

Het gebouw in zijn huidige vorm dateert uit 1635, in 1928
werd het gebouw volledig gerestaureerd. Helaas werd een groot
deel van die restauratie teniet gedaan door een zware brand in 1933


*Klikfoto*

4,55 boven N.A.P. op 1 februari 1953
Als stille getuige.


*Klikfoto*

De Gevangentoren is gelegen aan de beroemde boulevard van Vlissingen.
Gelijk gelegen aan de glooiing en strand, met uitzicht op de drukst
bevaren scheepsroute van Europa, waar dag en nacht een grote verscheidenheid
aan schepen passeerd. In de zomer kunt u eindeloos wegdromen op ons
zonovergoten unieke hangende terras of genieten van de beroemde Hollandse
luchten, terwijl u in het najaar van de adembenemende zonsondergang kunt genieten.


*Klikfoto*

Als u dit ziet.. altijd even zwaaien.
Dan kunnen bekenden hier kijken of ze u zien.


*Klikfoto*

Nog een laatste blik op het water.

Love As Always
Di Mario

Zeeland

 Zeeland, Zeeland 2009  Reacties uitgeschakeld voor Zeeland
jun 172009
 

Naast de sluizen bij Terneuzen varen daar natuurlijk
ook nog de schepen richting de havens van Antwerpen.


*Klikfoto*

Onder het genot van een cappucino


*Klikfoto*

en een uitsmijter…


*Klikfoto*

die niet op de bon vermeld stond


*Klikfoto*

hebben we heerlijk genoten


*Klikfoto*

van alle schepen die langs voeren.


*Klikfoto*

Love As Always
Di Mario

Zeeland

 Zeeland, Zeeland 2009  Reacties uitgeschakeld voor Zeeland
jun 162009
 


*Klikfoto*

Dit sluizencomplex Terneuzen verbindt de Westerschelde met
het Kanaal van Gent naar Terneuzen. De havens van Gent en
Terneuzen zijn doordoor bereikbaar voor binnenvaartschepen
en zeeschepen. Tegelijkertijd is het sluiscomplex een dee van
de zeewering van Zeeuws-Vlaanderen en moet dus even goed zijn
als de dijken die het achterland tegen hoogwater beschremen.


*Klikfoto*

De geschiedenis van dit sluiscomplex gaat terug tot 1823 toen
Koning Willem I besloot om het Kanaal van Gent naar Terneuzen
te graven. Vlaanderen hoorde toen nog bij het Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden. De sluizen van toen zijn in een roerige geschiedenis
weer verdwenen. Rond het begin van de vorige eeuw is de huidige
Middensluis gebouwd. Hij is in 1910 geopend en in 1986 gerestaureerd.
In 1968 zijn de Oostsluis en de westersluis er bijgekomen, nadat het
kanaal was verruimd. Dat was nodig, omdat de vaart op Gent en
Terneuzen toenam en de schepen groter werden.


*Klikfoto*

Het sluiszencomplex Terneuzen is een onderdeel van het
Nederlandse hoofdvaarwegennet. Rijkswaterstaat beheert
dit netwerk en dus ook het sluizencomplex. Een onderdeel
van het beheer is de bediening; 24 uur per dag, 7 dagen
in de week, het hele jaar rond.


*Klikfoto*

Zoals u ziet, het is er een komen en gaan van boten.
Om uren te kunnen zitten en te genieten.
Maar je krijgt er wel dorst van…..
Iemand zit in een cappucino?


*Klikfoto*

Love As Always
Di Mario

Zeeland

 Zeeland, Zeeland 2009  Reacties uitgeschakeld voor Zeeland
jun 152009
 


*Klikfoto*

De Westerscheldetunnel is een tunnel van 6,6 kilometer lang
in de N62 onder de Westerschelde tussen Ellewoutsdijk en Terneuzen
en is daarmee de langste tunnel voor het wegverkeer van Nederland.


*Klikfoto*

De Westerscheldetunnel is een geboorde tunnel en bestaat uit
twee buizen die met een tunnelboormachine gegraven zijn. Elke
buis heeft ruimte voor twee rijstroken. Een vluchtstrook ontbreekt.


*Klikfoto*

Om de 250 meter zijn de tunnelbuizen aan elkaar gekoppeld door
dwarsverbindingen. Normaal zijn de deuren naar de dwarsverbindingen
vergrendeld, bij een calamiteit worden de deuren automatisch ontgrendeld.
Het verkeer op de l inkerrijbaan in de andere tunnelbuis wordt stilgelegd
zodat mensen veilig de andere tunnelbuis in kunnen lopen.


*Klikfoto*

De Westerscheldetunnel is 6,6 km lang en heeft aan de zuidkant,
over een lengte van 1200 meter, een weggedeelte met een hellingsvlak van 4,5%. De maximale doorrijhoogte is 4.30 meter.
Het diepste punt bereikt de tunnel onder de Pas van Terneuzen, 60 meter onder waterniveau


*Klikfoto*

Zo we zijn aan de andere kant,
nu snel naar de sluizen

Love As Always
Di Mario

Zeeland

 Zeeland, Zeeland 2009  Reacties uitgeschakeld voor Zeeland
jun 142009
 

Het voordeel van laag water is,
dat je dingen kunt zien die normaal
gesproken onder water zijn met hoog water.


*Klikfoto*


*Klikfoto*


*Klikfoto*


*Klikfoto*


*Klikfoto*


*Klikfoto*

We nemen afscheid van Vlissingen vandaag met een foto
die vanaf

Love As Always
Di Mario

Zeeland

 Zeeland, Zeeland 2009  Reacties uitgeschakeld voor Zeeland
jun 132009
 

Mooi weer doet me denken aan mooie beelden


*Klikfoto*

Boten in de zon


*Klikfoto*

Laag water bij de steiger


*Klikfoto*

De stilte op het strand.


*Klikfoto*

De rust van het water.


*Klikfoto*

Zeeuwse vrouwen


*Klikfoto*

Niet één…. maar zelfs drie..

Love As Always
Di Mario

Zeeland

 Zeeland, Zeeland 2009  Reacties uitgeschakeld voor Zeeland
jun 122009
 

Het Wereld Windorgel


*Klikfoto*

Op heel wat plaatsen in Vlissingen komt u kunstwerken en sculpturen tegen: abstracte,
figuratieve en ook toegepaste kunst.Een mooi voorbeeld van de laatste categorie is Het Windorgel aan het einde van de Nolledijk,
een voor Nederland uniekmonument, waarvan er slechts drie in Europa zijn.


*Klikfoto*

De uit bamboe gemaakte pijpen zijn voorzien van gaten en wanneer de wind er doorheen blaast, ontstaan er verschillende klanken.
Afhankelijk van de wind hoort u er -staande tussen de orgelpijpen- een vaak bijzondere mengeling van sonore bromtonen en hoge
fluitklanken. Zo speelt de wind er steeds een ander concert.


*Klikfoto*

In 1975 werd het eerst windorgel op het Nollestrand geplaatst door het Brussels ontwerperscollectief Mass & Individual Moving.
Een jaar later werd het door een storm vernield. Daarom werd een nieuwe versie geplaatst bovenop de Nollebunker,
een restant uit de tweede wereldoorlog.


*Klikfoto*

Love As Always
Di Mario

Zeeland

 Zeeland, Zeeland 2009  Reacties uitgeschakeld voor Zeeland
jun 112009
 

Had hij dat nou net niet even een 3 weken eerder kunnen doen.


*Klikfoto*

Love As Always
Di Mario