aug 192016
 

Nog een keer naar de uitkijktoren van Harderwijk.

Harderwijk was eeuwenlang een middelgrote stad met enkele duizenden inwoners.
Dat is ook de reden dat de meeste Harderwijkers tot de Tweede Wereldoorlog in
de tegenwoordige binnenstad konden wonen. Daarbuiten stonden betrekkelijk
weinig woningen. Op 1 januari 1946 telde Harderwijk 10.813 inwoners,
namelijk 5.267 mannen en 5.546 vrouwen.


*Klikfoto*

Op 24 november 1949 keurde de gemeenteraad het plan goed om op een afstand
van twee kilometer van de binnenstad een tweede stad te bouwen die de naam
Tweelingstad kreeg. Hier moesten achtduizend mensen komen wonen. De nieuwe
wijk lag aan de andere kant van de spoorlijn, tegen de bosrand aan en aan de A28
De grond was er niet zo vruchtbaar en daarom goedkoop.


*Klikfoto*

Na Tweelingstad volgden in 1961 de wijk Stadsdennen, in 1966 de wijk Slingerbos,
in 1971 de wijk Stadsweiden en in 1982 de wijk Friesegracht. Opmerkelijk genoeg
waren de stadsweiden echte weidegronden gebleven. Met de nieuwbouw kwam er dus
een einde aan een eeuwenlange traditie. In 1984 volgde de wijk Frankrijk tussen
Harderwijk en Hierden in.


*Klikfoto*

Het bestemmingsplan Drielanden kreeg in 1990 van de gemeenteraad het groene licht.
De eerste woningen werden in 1995 opgeleverd. Als deze wijk is volgebouwd, is er nog
maar één plek in Harderwijk waar een groot aantal woningen kan worden neergezet.


*Klikfoto*

Namelijk in het Waterfront, waar ruimte is gereserveerd voor zestienhonderd woningen.
Inderdaad, aan het water van het randmeer nabij het dolfinarium. Men is daar al aan het
bouwen, de eerste huizen zijn ondertussen al opgeleverd.


*Klikfoto*

In 1970 werd de 25.000e inwoner verwelkomd.
In 2015 werde de 46000e inwoner verwelkomd.


*Klikfoto*

Love As Always
Di Mario

aug 122016
 

Laatst is de uitkijktoren nabij Harderwijk geopend.


*Klikfoto*

De uitkijktoren heeft een hoogte van ongeveer 42 meter hoogte.


*Klikfoto*

Bij helder weer biedt het een prachtig uitzicht
over de Veluwe tot ver over de Randmeren


*Klikfoto*

De toerist die Harderwijk bezoekt kan daarmee de prachtige ligging
van Harderwijk letterlijk in één oogopslag beleven,
inclusief de historische binnenstad.


*Klikfoto*

De uitkijktoren is dagelijks toegankelijk
van zonsopgang tot zonsondergang.


*Klikfoto*

En geloof me.. het is hoog.. echt hoog.


*Klikfoto*

Speciaal voor u zijn wij naar boven geklommen.


*Klikfoto*

Love As Always
Di Mario

jun 262015
 

Het Harderwijkse bos bestaat vooral uit grove dennen,
het zogenaamde grenenhout. Door het bosbeheerprogramma proberen ze het aandeel loofhout
te vergroten. Het bos verjongt van nature. Daarom hoeven ze geen jonge bomen meer te planten.


*Klikfoto*

Het beheer is dan ook gericht op de ontwikkeling van
kiemplanten van diverse boomsoorten. Hierbij worden inheemse
houtsoorten zoals eiken, berken en beuken steeds talrijker


*Klikfoto*

Dode bomen blijft u vinden in het bos. Voor het geïntegreerde
bosbeheer moet een bepaald aandeel dood hout in het bos aanwezig zijn. Dit is belangrijk
om meer natuurlijke nestgelegenheid te bieden voor bijvoorbeeld de specht.


*Klikfoto*

Soms stimuleren ze dit proces zelfs. Dit doen ze
door het ‘ringen’ van bomen: de sapstroom wordt hierdoor onderbroken en de boom
sterft langzaam. Dood hout en kiemplanten horen bij een natuurlijk bossysteem


*Klikfoto*

Het Harderwijkse bos is het thuis van veel dieren.
Als u wandelt of fietst en geen lawaai maakt, heeft u kans ze te zien. Deze
zoogdieren leven in het Harderwijkse bos: reeën, edelherten, wilde zwijnen,
eekhoorns, vossen, konijnen, vleermuizen, dassen en boommarters.
U vindt er ook reptielen bijvoorbeeld de hazelworm en de hagedis.


*Klikfoto*

De lucht boven het bos is drukbevolkt. De volgende vogels vliegen
hier rond: koolmees, pimpelmees, staartmees, zwarte mees, goudvink, appelvink, vink,
grote bonte specht, zwarte specht, groene specht, vlaamse gaai, ekster,
havik, buizerd, sperwer en wespendief.


*Klikfoto*

Ook vlinders en insecten vindt u hier tussen:
kleine vos, atalanta, heide vlinder, bruin zandoogje en dagpauwoog.


*Klikfoto*

Love As Always
Di Mario

jun 222015
 

Zie ik dat nou goed.. u ziet het toch ook.


*Klikfoto*

House for sale,
maar dan in het bos.

Een lekker koel huusje.


*Klikfoto*

Op de eigenlijke Veluwe wonen niet zoveule lu en
in vroggere tieden zwat onbegaonbaar gebied.


*Klikfoto*

Tja, als u hier wilt wonen, moet je natuurlijk wel een beetje
de taal spreken, want wullie accepteren natuurlijk niet iedereen. 😉


*Klikfoto*

Owh ja.. en je moet een beetje kunnen klussen, want dit
huusje is een echte opknapper.


*Klikfoto*

Love As Always
Di Mario

mei 112015
 

Was er vorige week brand,


*Klikfoto*

deze week nieuw leven.


*Klikfoto*

het nieuwe leven van het waterfront


*Klikfoto*

Waar te zijner tijd 1600 woningen moeten komen te staan.


*Klikfoto*

Maar aan de andere kant van mijn huis,
zeven nieuwe eieren.


*Klikfoto*

Love As Always
Di Mario