Rosj Hasjana ראש השנה

 Israël 2009 מדינת ישראל, מדינת ישראל  Reacties uitgeschakeld voor Rosj Hasjana ראש השנה
sep 192009
 

Op Rosj Hasjana lezen Joodse mensen dat deel van de Bijbel dat over het offer
van Isaäc gaat. Het vertelt hoe God aan Abraham het bevel gaf zijn zoon Isaäc
te nemen, zijn enige zoon die hij zo diep liefhad, om hem aan God te offeren.
Abraham had een groot geloof in God en trof voorbereidingen om te voldoen
aan Zijn bevel. Hij nam de jongen en bracht hem naar een verafgelegen plaats
en hij bouwde het altaar zoals God bevolen had. Toen hij het mes ophief,
hoorde Abraham Gods stem die hem zei zijn zoon geen kwaad te doen.
Hij moest in zijn plaats een dier offeren.

Toen Abraham om zich heen keek, bemerkte hij een ram die met zijn horens
vastzat in het struikgewas. Deze ram zou Abrahams offer zijn aan God.
Tot op de dag van vandaag herinneren Joodse mensen zich Abrahams
grote geloof in Gods eigen wegen als zij de sjofar, de ramshoorn, horen.

Op Rosj Hasjana zijn er allerlei interessante gebruiken. Het speciale
feestbrood, de challa, dat gewoonlijk de vorm van een vlecht heeft,
wordt ter ere van deze feestdag rond gebakken, zoals het huisje van
een slak. Dat herinnert de mensen eraan dat het jaar een kringloop is.

Een ander gebruik is het eten van zoetigheid, zoals stukjes appel of
challa gedoopt in honing. Dat is het symbool van een zacht jaar. Een
ander gebruik is het eten van vers fruit van het seizoen na er een
gebed over uitgesproken te hebben. In de namiddag van de eerste dag
van Rosj Hasjana wandelen sommige Joden bij voorkeur langs een
stromend water en zeggen dan een speciaal gebed, Tasjlich geheten.
Als zij hun gebed beëindigd hebben, werpen zij broodkruimels in het
water, opdat hun slechte daden net als de kruimels zullen wegdrijven.

Het Joodse jaar 5770 begint op vrijdagavond 18 tot zondagavond 20 september 2009

Shana Tova
Di Mario

Bloem פרח

 Israël 2009 מדינת ישראל, מדינת ישראל  Reacties uitgeschakeld voor Bloem פרח
mei 162009
 

Vandaag de laatste Israël-log van dit jaar.
Ik denk namelijk niet met die kleine draak(in)
prins(es) op komst dat ik nog op vakantie kan dit jaar..
Dus we nemen afscheid met bloemen.


*Klikfoto*


*Klikfoto*


*Klikfoto*


*Klikfoto*

Love As Always
Di Mario

Dierenspeciaalzaak חיות מחמד חנות

 Israël 2009 מדינת ישראל, מדינת ישראל  Reacties uitgeschakeld voor Dierenspeciaalzaak חיות מחמד חנות
mei 152009
 

Zo vrijdag… einde van de werkweek.
tenminste in Israël dan natuurlijk,
want de sjabbat begint daar om 18:50


*Klikfoto*

Natuurlijk kon ik het in mijn vakantie weer niet laten.
ik ben weer diverse dierenwinkels ingeweest.
Want mijn werk is toch een beetje hobby toch.

*Klikfoto*

Deze winkel was russisch, redelijk netjes.
duur en uitgebreidt.


*Klikfoto*

Niet qua assortiment, want ik heb toch gelukkig meer in de winkel staan.
maar ze hadden er een trimsalon en een dierenartsenpraktijk erbij.

*Klikfoto*

Soms zie je ook kleine verschillen.
Zo heet de Frontline Combo bij hun Frontline Plus.


*Klikfoto*

De prijzen zijn net elke keer anders.
Zo is de whiskas blikjes € 1.83 tegenover € 0.95 hier,
maar is de Iams kattenvoeding dik drie euro goedkoper.


*Klikfoto*

Advantage is hier eigenlijk alleen bij de dierenarts te koop.
(in de winkel heet dat Bolfo Gold, zelfde leverancier, zelfde product)
In Israël kun je dat gewoon kopen in elke dierenwinkel.


*Klikfoto*

Ik hou het voor gezien,
voor vandaag genoeg dierenwinkels gezien.
Vanavond moet ik nog even thuis klussen.
Mijn sjabbat begint pas morgenavond 😉

Sjabbat Shalom ??? ????

Love As Always
Di Mario

 

Petach Tikwa פתח תקווה

 Israël 2009 מדינת ישראל, מדינת ישראל  Reacties uitgeschakeld voor Petach Tikwa פתח תקווה
mei 132009
 

Sommige mensen vragen me weleens.
Elke keer zelfde land, zelfde plaats, gaat dat niet vervelen.
Ik kan u gerust stellen. Ik kom elke keer weer nieuwe dingen tegen.


*Klikfoto*

Zo had ik dit vogeltje nog nooit in Israël gezien.
het lijkt wel een beetje op onze mus.


*Klikfoto*

Is deze fontein nieuw in het centrum gekomen.
En of het nou zout of zoet water is.. ik heb het niet geproefd.


*Klikfoto*

Vond ik dit wel een mooie wegwijzer,
appeltje voor de dorst zou ik maar zeggen.


*Klikfoto*

Deze waterdrinkfonteinding was me ook nog nooit opgevallen.


*Klikfoto*

Deze beeldenfoto had ik gemaakt zonder dat ik op dat moment
wist dat mijn vriend Tomer daar tegenover was komen wonen.
Leverde meteen een mooie bezoekje op.


*Klikfoto*

Zijn borden die uit eerbied worden neergezet
altijd indrukwekkend.


*Klikfoto*

Jabotinski straat.
tegen de avond aan.

Love As Always
Di Mario

מזון Eten

 Israël 2009 מדינת ישראל, מדינת ישראל  Reacties uitgeschakeld voor מזון Eten
mei 122009
 

Vandaag op weg naar de markt om wat eten te regelen.


*Klikfoto*

Onderweg kwamen we een mooie lavendelboom tegen.


*Klikfoto*

Kaneel hadden we deze keer niet nodig,
maar zo’n zak vol moest toch even op de foto.


*Klikfoto*

Een beetje knoflook wil er bij mij ook wel in.


*Klikfoto*

Maar zoveel als ze hier hebben. Wat een lucht joh.


*Klikfoto*

Eet smakelijk.

Love As Always
Di Mario

Mezuzah מזוזה

 Israël 2009 מדינת ישראל, מדינת ישראל  Reacties uitgeschakeld voor Mezuzah מזוזה
mei 092009
 

De mezuza is een kokertje met een Hebreeuwse tekst
die aan de deurpost bevestigd is, mezuza betekend dan ook letterlijk: deurpost.
Buiten op het kokertje staat in het Hebreeuws: Sjaddaj (Almachtige)
of de eerste letter van dat woord: Sjien.


*Allen Klikfoto*

In het kokertje zit een rolletje perkament met de teksten
Deuteronomium 6: 4-9 en 11: 13-20 waar staat:
Hoor, Israël! de Heere, onze God, is een enig Heere!
Zo zult gij den Heere, uw God, liefhebben met uw ganse hart,
en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen.
En deze mijn woorden, die Ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn.
En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit,
en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.
Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand,
en zij zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen.
En gij zult ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten schrijven. (Deut. 6: 4-9)

En het zal geschieden, zo gij naastiglijk zult horen naar Mijn geboden,
die Ik u heden gebiede, om de Heere, uw God, lief te hebben,
en Hem te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel;
Zo zal Ik de regen uws lands gecen te zijner tijd, vroegen regen en
spaden regen, opdat gij uw koren en most en uw olie inzanelt.

En Ik zal kruid geven op uw veld voor uw beesten;
en gij zult eten en verzadigd worden.
Wacht uzelven, dat ulieder hart niet verleid worde, dat gij afwijkt,
en andere goden dient, en u voor die buigt;
Dat de toorn des Heeren tegen ulieden ontsteke,
en het aardrijk zijn gewas niet geve; en gij haastelijk
omkomt van het goede land, dat u de Heere geeft.
Legt dan deze mijn woorden in uw hart, en in uw ziel,
en bindt ze tot een teken op uw hand,
dat zij tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen;
En leert die uw kinderen, sprekende daarvan als gij in uw huis zit,
en als gij nederligt, en als gij opstaat;
En schrijft ze op de posten van uw huis, en aan uw poorten. (Deut. 11: 13-20)

De mezuza wordt op ooghoogte, op alle rechter deurposten
van een Joods huis bevestigd, zodat men iedere keer als men
door het huis loopt, herinnerd wordt om volgens de voorschriften van de Thorah te leven.

Love As Always
Di Mario

Bloem פרח

 Israël 2009 מדינת ישראל, מדינת ישראל  Reacties uitgeschakeld voor Bloem פרח
mei 082009
 

Omdat sommige mensen en moeten bijkomen van dreigingen,
en natuurlijk niet te vergeten de werkweek..


*Klikfoto*

Bereiden we ons langszaam voor op het weekend.


*Klikfoto*

De Sjabbat begint vandaag rond 19:50


*Klikfoto*

Owh… wacht.. ik ben niet meer op vakantie.. mmmmm


*Klikfoto*

Ik hoop toch dat ie dereen door de blompies weer tot rust is gekomen.


*Klikfoto*

Sjabbat Shalom

Love As Always
Di Mario