mrt 072018
 

Veel mensen zijn bang voor de stilte.
Maar wat ze feitelijk vrezen is niet de stilte,
maar de verdrongen dingen in henzelf die zich
in de stilte zouden kunnen tonen.

Love As Always
Di Mario