nov 022018
 

 Het voormalige pannenfabriekje in het gebied De Driesprong wordt in ere hersteld.
De herbouw maakt onderdeel uit van de totale realisering van het plan De Driesprong,
het gebied tussen de Hamburgerweg, Van Strijlandweg, Oude Telgterweg en Heidelaan.

In het gebied was onder meer de voormalige school De Driesprong gevestigd.
Hiervan staat alleen nog de fundering overeind. Het gebouw zelf is gesloopt

Dat Pannenfabriekje, dat weet ik niet meer. Ik weet wel dat er een weiland was.
Dat er toen een school gebouwd werd waar ik later nog naar school ging.
Daarna werd die weer afgebroken. He..ze hadden hun beste leerling gehad.
En nu komt er dus nieuwbouw.

Toen was geluk heel gewoon

*Klikfoto*

Love As always
Di Mario