jun 162009
 


*Klikfoto*

Dit sluizencomplex Terneuzen verbindt de Westerschelde met
het Kanaal van Gent naar Terneuzen. De havens van Gent en
Terneuzen zijn doordoor bereikbaar voor binnenvaartschepen
en zeeschepen. Tegelijkertijd is het sluiscomplex een dee van
de zeewering van Zeeuws-Vlaanderen en moet dus even goed zijn
als de dijken die het achterland tegen hoogwater beschremen.


*Klikfoto*

De geschiedenis van dit sluiscomplex gaat terug tot 1823 toen
Koning Willem I besloot om het Kanaal van Gent naar Terneuzen
te graven. Vlaanderen hoorde toen nog bij het Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden. De sluizen van toen zijn in een roerige geschiedenis
weer verdwenen. Rond het begin van de vorige eeuw is de huidige
Middensluis gebouwd. Hij is in 1910 geopend en in 1986 gerestaureerd.
In 1968 zijn de Oostsluis en de westersluis er bijgekomen, nadat het
kanaal was verruimd. Dat was nodig, omdat de vaart op Gent en
Terneuzen toenam en de schepen groter werden.


*Klikfoto*

Het sluiszencomplex Terneuzen is een onderdeel van het
Nederlandse hoofdvaarwegennet. Rijkswaterstaat beheert
dit netwerk en dus ook het sluizencomplex. Een onderdeel
van het beheer is de bediening; 24 uur per dag, 7 dagen
in de week, het hele jaar rond.


*Klikfoto*

Zoals u ziet, het is er een komen en gaan van boten.
Om uren te kunnen zitten en te genieten.
Maar je krijgt er wel dorst van…..
Iemand zit in een cappucino?


*Klikfoto*

Love As Always
Di Mario

Dit is zeker iets voor jou.

Sorry, the comment form is closed at this time.