jun 152009
 


*Klikfoto*

De Westerscheldetunnel is een tunnel van 6,6 kilometer lang
in de N62 onder de Westerschelde tussen Ellewoutsdijk en Terneuzen
en is daarmee de langste tunnel voor het wegverkeer van Nederland.


*Klikfoto*

De Westerscheldetunnel is een geboorde tunnel en bestaat uit
twee buizen die met een tunnelboormachine gegraven zijn. Elke
buis heeft ruimte voor twee rijstroken. Een vluchtstrook ontbreekt.


*Klikfoto*

Om de 250 meter zijn de tunnelbuizen aan elkaar gekoppeld door
dwarsverbindingen. Normaal zijn de deuren naar de dwarsverbindingen
vergrendeld, bij een calamiteit worden de deuren automatisch ontgrendeld.
Het verkeer op de l inkerrijbaan in de andere tunnelbuis wordt stilgelegd
zodat mensen veilig de andere tunnelbuis in kunnen lopen.


*Klikfoto*

De Westerscheldetunnel is 6,6 km lang en heeft aan de zuidkant,
over een lengte van 1200 meter, een weggedeelte met een hellingsvlak van 4,5%. De maximale doorrijhoogte is 4.30 meter.
Het diepste punt bereikt de tunnel onder de Pas van Terneuzen, 60 meter onder waterniveau


*Klikfoto*

Zo we zijn aan de andere kant,
nu snel naar de sluizen

Love As Always
Di Mario

Dit is zeker iets voor jou.

Sorry, the comment form is closed at this time.