feb 222024
 

Stilte is niet leeg.
Het zit vaak vol met antwoorden.

Love As Always
Dimario

  6 Responses to “Spreuk van de dag”

  1. Stilte kan echt enorm verhelderend zijn. IK hou er wel van op z’n tijd. Sterker, ik heb het nodig.

  2. Ik houd van de muziek van stilte. Nou ja helemaal stil is het dan niet, je hebt toch de geluiden van de natuur, golfslag, wind, vogels, maar juist die maken het fijn om rustig ergens te zitten en geen menselijk rumoer te horen.

  3. Stilte brengt een mens tot rust. Dan kan men helder nadenken en tot besluit komen.

  4. Ik laat regelmatig stiltes vallen in mijn spreekuur. Kunnen mensen even nadenken en zelf met een antwoord komen ipv dat ik alles voorkauw.
    Niks mis met stiltes.

  5. Stilte heb ik nodig om me op te kunnen laden. In de polder lukt dat altijd.
    Lieve groet ♥

  6. De stilte is zeker een goed middel om tot oplossingen te komen door de rust. Hans

Sorry, the comment form is closed at this time.