sep 192009
 

Op Rosj Hasjana lezen Joodse mensen dat deel van de Bijbel dat over het offer
van Isaäc gaat. Het vertelt hoe God aan Abraham het bevel gaf zijn zoon Isaäc
te nemen, zijn enige zoon die hij zo diep liefhad, om hem aan God te offeren.
Abraham had een groot geloof in God en trof voorbereidingen om te voldoen
aan Zijn bevel. Hij nam de jongen en bracht hem naar een verafgelegen plaats
en hij bouwde het altaar zoals God bevolen had. Toen hij het mes ophief,
hoorde Abraham Gods stem die hem zei zijn zoon geen kwaad te doen.
Hij moest in zijn plaats een dier offeren.

Toen Abraham om zich heen keek, bemerkte hij een ram die met zijn horens
vastzat in het struikgewas. Deze ram zou Abrahams offer zijn aan God.
Tot op de dag van vandaag herinneren Joodse mensen zich Abrahams
grote geloof in Gods eigen wegen als zij de sjofar, de ramshoorn, horen.

Op Rosj Hasjana zijn er allerlei interessante gebruiken. Het speciale
feestbrood, de challa, dat gewoonlijk de vorm van een vlecht heeft,
wordt ter ere van deze feestdag rond gebakken, zoals het huisje van
een slak. Dat herinnert de mensen eraan dat het jaar een kringloop is.

Een ander gebruik is het eten van zoetigheid, zoals stukjes appel of
challa gedoopt in honing. Dat is het symbool van een zacht jaar. Een
ander gebruik is het eten van vers fruit van het seizoen na er een
gebed over uitgesproken te hebben. In de namiddag van de eerste dag
van Rosj Hasjana wandelen sommige Joden bij voorkeur langs een
stromend water en zeggen dan een speciaal gebed, Tasjlich geheten.
Als zij hun gebed beëindigd hebben, werpen zij broodkruimels in het
water, opdat hun slechte daden net als de kruimels zullen wegdrijven.

Het Joodse jaar 5770 begint op vrijdagavond 18 tot zondagavond 20 september 2009

Shana Tova
Di Mario

Dit is zeker iets voor jou.

Sorry, the comment form is closed at this time.